Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Eksamen 1899-1900 upaginert
Eksamen 1901-1909 upaginert
Eksamen 1911-1920 upaginert
Eksamen 1921-1930 upaginert
Eksamen 1931-1939 upaginert
Eksamen 1941-1950 upaginert
Eksamen 1951-1960 upaginert
Eksamen 1963 upaginert
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0906-PK-I/07/L0099
Lenke til Arkivportalen
KA0906-PK-I: Arendal kommune, Katalog I
07: Skole
L0099: Karakterprotkoll klasse 3B
Karakterprotokoll nr. 7.15.14 /1899 - 1963 - - Skolevesen