Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Kartotek sortert på etternavn P 1
Kartotek sortert på etternavn Q 63
Kartotek sortert på etternavn R 64
Kartotek sortert på etternavn S 247
Kartotek sortert på etternavn T 670
Kartotek sortert på etternavn U 744
Kartotek sortert på etternavn V / W 769
Kartotek sortert på etternavn Y 901
Kartotek sortert på etternavn Z 906
Kartotek sortert på etternavn Ø 907
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-38/C/Ca/L0003
Lenke til Arkivportalen
S-3138-38: Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer
C: Journaler og registre
Ca: Kartotek Ikke arresterte
L0003: Kartotek P - Ø
Landssviksaker nr. 3 /1945 - 1948 - - Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet