Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Kartotek sortert på etternavn A 1
Kartotek sortert på etternavn B 142
Kartotek sortert på etternavn C 399
Kartotek sortert på etternavn D 411
Kartotek sortert på etternavn E 494
Kartotek sortert på etternavn F 612
Kartotek sortert på etternavn G 726
Kartotek sortert på etternavn H 908
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-38/C/Ca/L0001
Lenke til Arkivportalen
S-3138-38: Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer
C: Journaler og registre
Ca: Kartotek Ikke arresterte
L0001: Kartotek Aa - Haugen
Landssviksaker nr. 1 /1945 - 1948 - - Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet