Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1
Anlegget Driften - alfabetisk oversikt 3
Ansatte - fortløpende liste 31
Kildeinformasjon
IKA Rogaland IKAR/K-101210/C/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-101210: Sokndal kommune- PA 5 The Jøssingfjord Manufacturing Co. A/S
C: Journal
L0001: Journal - arbeidere
Journal 1916 - 1921 - - Journaler Bergverk og gruvedrift Kommunale arkiver