Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Sakomslag 1
Vedrørende forlenget taushetsplikt 3
Dokumentliste 5
Nummererte dokumenter Nr. 1-10 9
Nummererte dokumenter Nr. 11-20 65
Nummererte dokumenter Nr. 21-30 95
Nummererte dokumenter Nr. 31 137
Nummererte dokumenter Nr. 32 142
Nummererte dokumenter Nr. 33 166
Nummererte dokumenter Nr. 34 202
Nummererte dokumenter Nr. 35 208
Nummererte dokumenter Nr. 36 222
Nummererte dokumenter Nr. 37 228
Nummererte dokumenter Nr. 38-40 260
Nummererte dokumenter Nr. 41-50 272
Nummererte dokumenter Nr. 51-60 320
Nummererte dokumenter Nr. 61-63 388
Nummererte dokumenter Nr. 64 Forlenget taushetsplikt 410
Nummererte dokumenter Nr. 65 Forlenget taushetsplikt 414
Nummererte dokumenter Nr. 66-68 470
Nummererte dokumenter Nr. 69 476
Nummererte dokumenter Nr. 70 524
Nummererte dokumenter Nr. 71-76 542
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0898/0001
Lenke til Arkivportalen
S-3138-01: Landssvikarkivet, Oslo politikammer
D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0898: Dommer, dnr. 3984 - 3985
0001: Dnr. 3984 Landssviksaker nr. 898.1 /1945 - 1949 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 898.1: Dnr. 3984 *****. Saken er restriksjonsvurdert. Taushetsplikten er forlenget for opplysninger i dok. nr. 64 og 65. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Politi og lensmenn Landssvikarkivet