Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Falstad skolehjem

Elevene, Elevmapper
Elevmapper Løpenr. 709 Utskrevet 1938 1
Elevmapper Løpenr. 710 Utskrevet 1937 136
Elevmapper Løpenr. 711 Utskrevet 1938 221
Elevmapper Løpenr. 712 Utskrevet 1937 268
Elevmapper Løpenr. 713 Utskrevet 1938 319
Elevmapper Løpenr. 714 Utskrevet 1936 394
Elevmapper Løpenr. 715 Utskrevet 1938 505
Elevmapper Løpenr. 716 Utskrevet 1939 597
Elevmapper Løpenr. 717 Utskrevet 1937 647
Elevmapper Løpenr. 718 Utskrevet 1938 714
Elevmapper Løpenr. 719 Utskrevet 1938 742
Elevmapper Løpenr. 720 Utskrevet 1939 781
Elevmapper Løpenr. 721 Utskrevet 1939 866
Elevmapper Løpenr. 722 Utskrevet 1939 1013
Elevmapper Løpenr. 724 Utskrevet 1937 1046
Elevmapper Løpenr. 725 Utskrevet 1939 1089
Elevmapper Løpenr. 726 Utskrevet 1938 1162
Elevmapper Løpenr. 727 Utskrevet 1939 1203
Elevmapper Løpenr. 728 Utskrevet 1938 1288
Elevmapper Løpenr. 729 Utskrevet 1939 1405
Elevmapper Løpenr. 730 Utskrevet 1938 1568
Elevmapper Løpenr. 731 Utskrevet 1940 1637
Elevmapper Løpenr. 732 Utskrevet 1938 1747
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-1676/E/Eb/L0030
Lenke til Arkivportalen
Falstad skolehjem E: Elevene
Eb: Elevmapper
L0030: Elevmapper løpenr. 709-732
Annen kilde nr. 30 /1936 - 1940 - Elever opptatt 1936-1937. Elevmappe nr. 723 mangler. Personopplysninger Statlige arkiver Skolevesen Barnevern Skanning på forespørsel (AV)