Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Kirkeregnskap

Akershus stiftsskriveri
Register upaginert
Tittelblad upaginert
Sammendrag 1a
Nedre Borgesyssel prosti Hvaler kirke 1626-1628 1b-2a
Nedre Borgesyssel prosti Enningdal kirke 1628 4b-5a
Nedre Borgesyssel prosti Ullerøy kirke 1628 5b-6a
Nedre Borgesyssel prosti Svinndal kirke 1628 6b-7a
Numedal (Brunla prosti) Rollag kirke 1620-1628 8b-9a
Numedal (Brunla prosti) Veggli kirke 1620-1628 11b-12a
Numedal (Brunla prosti) Nore kirke 1620-1628 13b-14a
Numedal (Brunla prosti) Uvdal kirke 1620-1628 16b-17a
Numedal (Brunla prosti) Flesberg kirke 1620-1628 19b-20a
Numedal (Brunla prosti) Svene kirke 1620-1628 21b-22a
Bragernes prosti Snarum kirke 1615-1628 24b-25a
Bragernes prosti Haug kirke 1625-1628 29b-30a
Bragernes prosti Fiskum kirke 1624-1628 33b-34a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4067/Ra/L0004/0004
Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Kirkeregnskap Ra: Akershus stiftsskriveri
L0004: Kirkeregnskap
0004: Noen resterende kirkeregnskaper for Oslo stift i Jens Juels tid Annen kilde nr. 4.4 /1615 - 1628 - Nedre Borgesyssel prosti, Numedal (i Brunla prosti) og Bragernes prosti Regnskap og skatt Kirker og kirkegårder Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Kirken