Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Fylkesmannen i Hordaland

Familiesaker, Registre, statistikk m.m. til adopsjonssaker, Register over adopsjonssaker fram til 1980
Etternavnsregister A 1
Etternavnsregister B 130
Etternavnsregister C 350
Etternavnsregister D 370
Etternavnsregister E 455
Etternavnsregister F 588
Etternavnsregister G 712
Etternavnsregister Ha 855
Etternavnsregister He 1013
Etternavnsregister Hi 1126
Etternavnsregister Hj 1134
Etternavnsregister Ho 1144
Etternavnsregister Hu 1210
Etternavnsregister Hv 1231
Etternavnsregister 1237
Etternavnsregister 1241
Etternavnsregister 1254
Etternavnsregister I 1275
Etternavnsregister Ja 1303
Etternavnsregister Je 1328
Etternavnsregister Jo 1341
Etternavnsregister Ju 1413
Etternavnsregister 1425
Etternavnsregister 1435
Etternavnsregister Ka 1437
Etternavnsregister Ki 1460
Etternavnsregister Kj 1473
Etternavnsregister Kl 1484
Etternavnsregister Kn 1495
Etternavnsregister Ko 1516
Etternavnsregister Kr 1535
Etternavnsregister Kv 1550
Etternavnsregister Ky 1565
Etternavnsregister 1567
Etternavnsregister 1573
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-3601/2/H/Hc/Hcb/L0001
Lenke til Arkivportalen
Fylkesmannen i Hordaland H: Familiesaker
Hc: Registre, statistikk m.m. til adopsjonssaker
Hcb: Register over adopsjonssaker fram til 1980
L0001: Register over adopsjonssaker fram til 1980, A - K
Annen kilde nr. 1 /1963 - 1980 - - Personopplysninger Statlige arkiver Amt og fylker Adopsjon