Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Tittelblad upaginert
Forord upaginert
Avskrift 1
Personnavnregister 172
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-100049/G/Gc/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
A-100049: Statsarkivet i Bergen
G: Biblioteket
Gc: Ættehistorisk Institutt - trykksaker
L0001: Stiftamtmannens kopibøker/resolusjonsbøker a nr 2 (II) - a nr 6
0001: Stiftamtmannens kopibok/resolusjonsbok a nr. 2 (II) Annen kilde nr. 1.1 /29.09.1705 - 31.12.1707 - Original i SAB/A-100006 Stiftamtmannen i Bergen, Aa/L0002. Kongebrev, supplikker og innlegg Statlige arkiver Institusjoner under departementene Samlinger Amt og fylker Bøker, trykksaker, publikasjoner