Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Sakomslag 3
Dokumentliste 4
Nummererte dokumenter Nr. 1-5 7
Nummererte dokumenter Nr. 6-7 39
Nummererte dokumenter Nr. 8-15 75
Nummererte dokumenter Nr. 16 86
Nummererte dokumenter Nr. 17-26 146
Nummererte dokumenter Nr. 28-35 161
Nummererte dokumenter Nr. 36 175
Nummererte dokumenter Nr. 37 192
Nummererte dokumenter Nr. 38-39 209
Nummererte dokumenter Nr. 40 213
Nummererte dokumenter Nr. 41-45 243
Nummererte dokumenter Nr. 46 271
Nummererte dokumenter Nr. 47-50 285
Nummererte dokumenter Nr. 51-52 301
Nummererte dokumenter Nr. 53-56 329
Nummererte dokumenter Nr. 57-62 340
Nummererte dokumenter Nr. 63-70 363
Nummererte dokumenter Nr. 71-73 386
Nummererte dokumenter Nr. 74 403
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0940/0004
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0940: Dommer, dnr. 4060 - 4063
0004: Dnr. 4063 Landssviksaker nr. 940.4 /1945 - 1949 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 940.4: Dnr. 4063 ***** - Dokument nr. 27 og 66 mangler. Dokument nr. 25 er uttatt, jf. dokumentlista. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet