Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Dokumentliste 3
Nummererte dokumenter Nr. 1-5 6
Nummererte dokumenter Nr. 8-18 23
Nummererte dokumenter Nr. 19-25 39
Nummererte dokumenter Nr. 26-38 56
Nummererte dokumenter Nr. 39 88
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0777/0004
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0777: Dommer, dnr. 3736 - 3741
0004: Dnr. 3740 Landssviksaker nr. 777.4 /1945 - 1948 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 777.4: Dnr. 3740 ***** - I henhold til dokumentlista utgår dok. nr. 6 og 7. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet