Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Sakomslag 2
Dokumentliste 4
Nummererte dokumenter Nr. 1-3 10
Nummererte dokumenter Nr. 4-10 36
Nummererte dokumenter Nr. 11-15 59
Nummererte dokumenter Nr. 16-25 74
Nummererte dokumenter Nr. 26-35 94
Nummererte dokumenter Nr. 36-42 124
Nummererte dokumenter Nr. 44 142
Nummererte dokumenter Nr. 45-49 180
Nummererte dokumenter Nr. 50 216
Nummererte dokumenter Nr. 51 Dokumentliste 224
Nummererte dokumenter Nr. 51 Nr. 1-8 227
Nummererte dokumenter Nr. 51 Nr. 9-16 239
Nummererte dokumenter Nr. 52-58 256
Nummererte dokumenter Nr. 59-60 288
Nummererte dokumenter Nr. 61-70 321
Nummererte dokumenter Nr. 71-80 336
Nummererte dokumenter Nr. 81-85 354
Nummererte dokumenter Nr. 86-94 386
Nummererte dokumenter Nr. 95 413
Unummererte dokumenter Krav om erstatning 414
Unummererte dokumenter Bortkomne radioapparater 429
Unummererte dokumenter Anmeldelse om innbrudd Dokumentliste 440
Unummererte dokumenter Anmeldelse om innbrudd Nr. 1-7 443
Unummererte dokumenter Anmeldelse om innbrudd Nr. 8-13 453
Unummererte dokumenter Anmeldelse om innbrudd Nr. 14 462
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0754/0001
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0754: Dommer, dnr. 3676 - 3678
0001: Dnr. 3676 Landssviksaker nr. 754.1 /1945 - 1957 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 754.1: Dnr. 3676 ***** - Dokument nr. 43 og 62 mangler. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet