Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Sakomslag 2
Dokumentliste 4
Nummererte dokumenter Nr. 1-5 7
Nummererte dokumenter Nr. 6 Dokumentliste 44
Nummererte dokumenter Nr. 6 A 45
Nummererte dokumenter Nr. 6 B 53
Nummererte dokumenter Nr. 6 C 65
Nummererte dokumenter Nr. 6 D 68
Nummererte dokumenter Nr. 6 E 69
Nummererte dokumenter Nr. 6 F 73
Nummererte dokumenter Nr. 6 G 93
Nummererte dokumenter Nr. 6 H 94
Nummererte dokumenter Nr. 7 Dokumentliste 155
Nummererte dokumenter Nr. 7 A 156
Nummererte dokumenter Nr. 7 B 158
Nummererte dokumenter Nr. 7 C 160
Nummererte dokumenter Nr. 7 D 162
Nummererte dokumenter Nr. 7 E 164
Nummererte dokumenter Nr. 7 F 171
Nummererte dokumenter Nr. 7 G 187
Nummererte dokumenter Nr. 7 H 188
Nummererte dokumenter Nr. 7 I 189
Nummererte dokumenter Nr. 7 J 190
Nummererte dokumenter Nr. 7 K 194
Nummererte dokumenter Nr. 7 L 195
Nummererte dokumenter Nr. 7 M 201
Nummererte dokumenter Nr. 7 N 206
Nummererte dokumenter Nr. 8-10 211
Nummererte dokumenter Nr. 11 241
Nummererte dokumenter Nr. 12 Dokumentliste 245
Nummererte dokumenter Nr. 12 Nr. 1-9 248
Nummererte dokumenter Nr. 13-15 266
Nummererte dokumenter Nr. 16 275
Nummererte dokumenter Nr. 17 313
Nummererte dokumenter Nr. 18 320
Nummererte dokumenter Nr. 19-25 383
Nummererte dokumenter Nr. 26 405
Nummererte dokumenter Nr. 28 411
Nummererte dokumenter Nr. 29 429
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0635/0001
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0635: Dommer, dnr. 3300 - 3301
0001: Dnr. 3300 Landssviksaker nr. 635.1 /1945 - 1947 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 635.1: Dnr. 3300 ***** - Dok. nr. 27 mangler. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet