Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Sakomslag 2
Dokumentliste 4
Nummererte dokumenter Nr. 1-5 6
Nummererte dokumenter Nr. 6-8 46
Nummererte dokumenter Nr. 9 Hoveddokument 66
Nummererte dokumenter Nr. 9 Nr. 1-5 70
Nummererte dokumenter Nr. 10-12 76
Nummererte dokumenter Nr. 13 Hoveddokument 83
Nummererte dokumenter Nr. 13 Nr. 1-10 85
Nummererte dokumenter Nr. 13 Nr. 11-21 102
Nummererte dokumenter Nr. 14-18 185
Nummererte dokumenter Nr. 19 Hoveddokument 189
Nummererte dokumenter Nr. 19 Nr. 1-3 190
Nummererte dokumenter Nr. 20 Hoveddokument 203
Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 1-10 205
Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 11-20 238
Nummererte dokumenter Nr. 20 Nr. 21-31 253
Nummererte dokumenter Nr. 21-24 273
Nummererte dokumenter Nr. 25 Hoveddokument 294
Nummererte dokumenter Nr. 25 Nr. 1-5 297
Nummererte dokumenter Nr. 25 Nr. 6-11 338
Nummererte dokumenter Nr. 26-30 349
Nummererte dokumenter Nr. 31-35 379
Nummererte dokumenter Nr. 36-39 422
Nummererte dokumenter Nr. 40 436
Nummererte dokumenter Nr. 41-43 504
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0452
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0452: Dnr. 2611
Landssviksaker nr. 452 /1945 - 1947 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 452: Dnr. 2611 ***** - Bilag 2 i dokument nr. 27 mangler. Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Skanning på forespørsel (AV) Landssvikarkivet