Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
Instrux upaginert
119
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0181/0001
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0181: Flere fartøy (se mappenivå)
0001: Infantigable (brigg) Journal nr. 181 /1848 - 1870 - - Sjømenn og sjøfolk Båter og skip Sjøfart