Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
Arendal til Trouville 2.4.-15.4.1896 1
Opphold i Trouville 16.4.-24.4.1896 14-15
Trouville til Tvedestrand 28.4.-17.5.1896 16-17
Opphold i Tvedestrand 8.5.-29.5.1896 26-27
Tvedestrand til Medeliburg 30.5.-5.6.1896 30-31
Opphold i Medeliburg 6.6.-30.6.1896 36-37
Meddelibrough til Bogense 1.7.-8.7.1896 40-41
Opphold i Bogense 9.7.-21.7.1896 48-49
Bogense til Tvedestrand 22.7.-25.7.1896 50-51
Tvedestrand til Hull 13.8.-19.8.1896 54-55
Opphold i Hull 20.8.-7.9.1896 62-63
Hull til Aarhus 11.9.-19.9.1896 64-65
Opphold i Aarhus 20.9.-2.10.1896 74-75
Aarhus til Christinastad 4.10.-7.10.1896 76-77
Opphold i Christinastad 8.10.-24.10.1896 80-81
Christinastad til Aalborg 25.10.-13.11.1896 82-83
Opphold i Aalborg 14.11.25.11.1896 94-95
Aalborg til Tvedestrand 27.11.-28.11.1896 96-97
Kilesund til Terneusen 13.4.-23.4.1897 98-99
Terneusen til Kilsund 29.4.-10.5.1897 110-111
Kilsund til Terneusen 11.5.-7.6.1897 116-117
Opphold i Terneusen 8.6.-17.6.1897 128-129
Terneusen til Risør 18.6.-22.6.1897 130-131
Opphold i Risør 23.6.-25.6.1897 134-135
Risør til West Hartlepool 10.7.-14.7.1897 136-137
Opphold i West Hartlepool 15.7.-6.8. 142-143
West Hartlepool til Tvedestrand 7.8.-11.8.1897 146-147
Opphold i Tvedestrand 12.8.-5.9.1897 150-151
diverse notater 158, 165
upaginert
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0104
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0104: Dunaborg (skonnert)
Journal 1886 - 1892 - - Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Havnevesen