Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
1
31
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0096/0003
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0096: Flere fartøy (se mappenivå)
0003: De tvende Brødre (skip) Journal 1778 - 1815 - - Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Havnevesen