Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
Instrukser
Brygge til Ørnikolivig 22.6. - 2.7. 1888 1
Beliggende i Alne, Ørnikolivig 3.7.1888 4
Ørnikolivig til Brygge 15.7. - 3.8. 1888 5
Beleggende i Brygge 4.8. - 20.8. 10
Brygge til Skelleftia 21.8. - 29.9. 1888 11
Beleggende i Skelleftia, Skelleftia il Brugge 30.9. - 12.10. 1888 19
Skelleftia til Brugge 13.10. - 16.11. 1888 20
Bellegende i Brugge 17.11. - 4.12. 1888 27
Brugge til Arendal 5.12. - 8.12. 1888 28
beliggende i Finøen, Riisør 10.12. - 28.12. 1888 29
Riisør til Brugge 4.4. - 8.4. 1889 30
Brugge til Riga 3.5. - 10.6. 1889 32
Opphold til Riga 11.6. - 29.6. 1889 41
Riga til Brugge 30.6. - 20. 7. 1889 42
Opphold i Brugge 22.7. - 30.7. 1889 47
Ostende til Riga 4.8. - 23.8. 1889 48
Opphold i Riga 3.9. - 19.9. 1889 52
Riga til Brugge 20.9. - 25.10. 1889 53
Opphold i Brugge 30.10. - 15.11. 1889 62
Brugge til Arendal 16.11. - 25.11. 1889 63
Tvedestrand til Brugge 26.3. - 7.5. 1890 64
Beliggende i Ostende 8.5. - 14.5. 1890 66
Ostende til Ursviken 15.5. - 1.6. 1890 67
Opphold i Ursviken 2.6. - 16.6. 1890 71
Ursviken til Folkestone 17.6. - 19.7. 1890 72
Beliggende i Folkestone 21.7. - 1.8. 1890 81
Folkestone til Nedre Calix 2.8. - 28.8. 1890 82
Nedre Calix til Dunde 8.9. - 6.11. 1890 88
Opphold i Dunde 11.11. - 6.12. 1890 101
Fayport til Arendal 20.12. - 31.12. 1890 102
Leeth til Arendal 1.1. - 11.1. 1891 105
107
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0002/0020
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0002: Flere fartøy (se mappenivå)
0020: Adolphi (skonnert) Journal 1888 - 1891 - Samling. Arkivet omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. I hovedsak omfatter det seilskuter. Samlingen er satt opp alfabetisk etter fartøysnavn. Omlag en fjerdel av samlingen stammer fra rederiet Thommesen & Søn. Ellers er fartøysarkivet bygd opp av Gunder Olsens arkiv, Peder Uglands etterlatte papirer, Lassens arkiv, Hans Christian Foss samlinger, Peder Thorkildsen Falcks gave, frk. Mercedes Knudsens gave, fylkesarkivar Aalholms gaver, Herlofsons familiearkiv, Stephansen-Eydes arkiv, A. C. Møllers etterlatte papirer, Weierholts samlinger, Sven Svendsens samlinger, Vivestølarkivet, Johan Lassen Uglands papirer og Ole Rapsen Lunderøls gave. Sjømenn og sjøfolk Båter og skip Havnevesen