Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Møtereferater Generalforsamling 4.4.1933 1
Møtereferater Rådsmøter 1969-1975 9
Møtereferater Tromsø museums 100 års-jubileum 1972 58
Korrespondanse med Det kongelige slott Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 80
Svar på innbydelser Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 97
Diverse korrespondanse Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 130
Takkebrev Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 134
Ottar nr. 4/1972 Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 149
Rapport Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 175
Avisutklipp Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 189
Avisutklipp - dubletter Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 237
Frimerkeutgivelse Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 256
Avisutklipp m.m. Tromsø museums 100-årsjubileum 1972 263
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-0162/A/Af/L0011
Lenke til Arkivportalen
S-0162: Tromsø Museum
A: Forhandlingsprotokoller
Af: Møtereferater m.v.
L0011: Møtereferater
Møtebok nr. 11 /1933 - 1975 - Innhold ikke nevnt i arkivkatalog: Jubileums - OTTAR, Avisutklipp, Frimerkeutgivelse. - Flere avisutklipp er repetert; alt er skannet. Møteprotokoller Privatarkiver Bedriftsarkiver Museum