Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
Instrux upaginert
Instrux upaginert
Arendal til Archangel 16.5.-10.6.1870 1
Opphold i Archangel 11.6.-30.6.1870 8
Archangel til Marceille 2.7.-12.9.1870 9
Opphold i Marceille 13.9.-7.10.1870 27
Marceille til Pelaki 8.10.-9.11.1870 28
Opphold i Pelaki 11.11.-26.11.1870 31
Pelaki til Philadelphia 27.11.-3.2.1871 32
Opphold i Delavare 5.2.-20.2.1971 49
Opphold i Philadelphia 21.2.-2.4.1871 50
Philadelphia til London 5.4.-2.5.1871 51
London til Arendal 7.5.-19.5.1871 58
Arendal til Kalix 21.5.-27.6.1871 59
Kalix til Valencia 15.7.-8.9.1871 65
Opphold i Valencia 9.9.-9.11.1871 78
Valencia til Buenos Ayres 10.11.1871-19.1.1872 80
Opphold i Buenos Ayres 21.1.-25.2.1872 94
Buenos Ayres til Pernambonko 28.2.-8.4.1872 95
Pernambonko til Marciya 9.4.-26.4.1872 105
Marciya til Montreal 9.5.-10.7.1872 106
Opphold i Montreal 11.7.-30.7.1872 119
Montreal til Cardiff 31.7.-3.8.1872 120
Lov for Skibsassuranseforening i Arendal 121
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0076/0002
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0076: Flere fartøy (se mappenivå)
0002: Columba (båttype ikke oppgitt) Journal 1870 - 1872 - - Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Havnevesen