Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
Instrux upaginert
Beliggende i Stathelle 12.10. - 4.11. 1856 1
Stathelle til Cetta 4.11. - 11.12. 1856 2
Beliggende i Cetta 12.12.1856 - 2.2.1857 11
Cetta til Bergen 3.2. -7.3. 1857 13
Beliggende i Bergen 8.3. - 7.4. 1857 21
Bergen til Liths Fjorden 8.4. - 15.4. 1857 24
Liths-Fjorden til Bergen 17.4. -8.5. 1857 26
beliggende i Laxevaag i Bergen 4.6. - 19.6. 1857 28
Bergen til Archangel 19.6. - 6.7. 1857 29
Beliggende i Salambol 8.7. - 27.7. 1857 33
Archangel til Holland 2.8. - 17.9. 1857 34
Beliggende i Rotterdam 30.9. - 11.10. 1857 47
Rotterdam til Arendal 12.10. - 21.10. 1857 48
Arendal til Amsterdam 25.11. - 28.11. 1857 50
Beliggende i Amsterdam 30.11. - 19.12. 1857 51
Amsterdam til New Castle 20.12. - 26.12. 1857 52
Beliggende i Vhjelds 27.12. - 11.1. 1858 54
New Castle til Neapel 12.1. - 20.2. 1858 55
Beliggende i Neapel 21.2. - 10.3. 1858 65
Neapel til Messina 25.3. - 4.4. 1858 67
Beliggende i Messina 25.3. - 4.4. 1858 68
Messina til Teranova 5.4. - 9.4. 1858 69
Beliggende i Teranova 10.4. - 19.4. 1858 70
Teranova til Dordrecht 20.4 - 14.6. 1858 71
Beliggende i Dordrecht 16.6. - 5.7. 1858 85
Dordrecht til Arendal 5.7. - 12.7. 1858 86
Arendal til Ranea 16.8 - 3.9. 1858 88
Beliggende i Ranea 4.9. - 4.10. 1858 93
Ranea til Cotta 5.10. 1858 - 8.1. 1859 95
Beliggende i Cotta 9.1. - 26.2. 1859 112
Cotta til Harburg 27.2. - 10.4. 1859 113
Beliggende i Harburg 11.4. - 30.4. 1859 121
Harburg til Arendal 1.5. - 16.5. 1859 122
125
Love for Skibsassuranseforening i Arendal upaginert
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0015/0001
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0015: Alert (brigg)
0001: Skipsjournal Journal 1856 - 1859 - Samling. Arkivet omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. I hovedsak omfatter det seilskuter. Samlingen er satt opp alfabetisk etter fartøysnavn. Omlag en fjerdel av samlingen stammer fra rederiet Thommesen & Søn. Ellers er fartøysarkivet bygd opp av Gunder Olsens arkiv, Peder Uglands etterlatte papirer, Lassens arkiv, Hans Christian Foss samlinger, Peder Thorkildsen Falcks gave, frk. Mercedes Knudsens gave, fylkesarkivar Aalholms gaver, Herlofsons familiearkiv, Stephansen-Eydes arkiv, A. C. Møllers etterlatte papirer, Weierholts samlinger, Sven Svendsens samlinger, Vivestølarkivet, Johan Las Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Havnevesen