Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Tittelblad upaginert
Kapittel 1: Prestegjeldets grenser, folketall, natur og veier 1
Kapittel 2: Prestegjeldets gårder 6-7
Kapittel 3: Prestegjeldets allmue, dens næringsveier og tilstand 124-125
Kapittel 4: Prestegården 128-129
Kapittel 5: Presteembetets inntekter 140-141
Kapittel 6: Kirkene 144-145
Diverse 154-155
Kapittel 7: Presterekken fra 1550 162-163
Diverse 188
Kapittel 8: Prestegjeldets skolevesen 196-197
Kapittel 9: Prestegjeldets fattigvesen 228-229
Visitasfremleggelser upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-343/A/Aa
Lenke til Arkivportalen
A-343: Hedrum sokneprestkontor
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Kallsbøker
Kallsbok nr. uten nr. /1882 - 1884 - Kallsboka er ikke avlevert og oppbevares lokalt. Den ble skannet i 2011 i forbindelse med et privat lån. Kallsbøker Statlige arkiver Kirken