Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Varanger museum IKS


Vardø Fiskersamvirkelag

Saksarkiv, Sak og korrespondanse 1946 - 1950
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0001 Eriksen (mappe uten tittel) 1949-1951 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0002 Feriepenger 1949-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0003 Ferskfisk 1948-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0004 Finnmark Fiskarlag 1946-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0005 Fiskebrukutstyr 1947-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0005 Fiskeribladet 1949-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0006 Fiskeridepartementet 1949 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0007 Fiskeridirektoratet 1949-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0008 Fiskeridirektoratets bibliotek (mappe uten tittel) 1948-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0009 Fiskeridirektoratets plankontor 1947-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0010 Fiskeriinspektøren 1948-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0011 Fiskerinæringens gjenreisingsnemnd 1949 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0012 Fiskernes Agnforsyning 1948-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0013 Fiskernes Bank 1949 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0014 Fiskernes Ferskfiskomsetning 1947-1950 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0015 Fiskernes Redskapsfabrikk 1948-1949 upaginert
VAMU/A-0037/D/Da/L0002/0016 Fiskernes Redskapssentral 1950 upaginert
Kildeinformasjon
Varanger museum IKS VAMU/A-0037/D/Da/L0002
Lenke til Arkivportalen
Vardø Fiskersamvirkelag D: Saksarkiv
Da: Sak og korrespondanse 1946 - 1950
L0002: Korrespondanse Er-Fi
Sakarkiv 1946 - 1951 - - Sakarkiv Brev og korrespondanse Handel Fiskeri Privatarkiver Bedriftsarkiver