Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


A/S Sulitjelma Gruber

Kopibøker, Kopibøker - Diverse adressater
Adressater A A
Adressater B B
Adressater C C
Adressater D D
Adressater E E
Adressater F F
Adressater G G
Adressater H H
Adressater I J I J
Adressater K K
Adressater L L
Adressater M M
Adressater N N
Adressater O O
Adressater P P
Adressater Q Q
Adressater R R
Adressater S S
Adressater T T
Adressater U U
Adressater V, W, X, Y W X Y
Adressater Z Antakelig ofte brukte adressater (ikke alfabetisk) Z
Kopier 1
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland AIN/NA052/B/Ba/L0001
Lenke til Arkivportalen
A/S Sulitjelma Gruber B: Kopibøker
Ba: Kopibøker - Diverse adressater
L0001: Kopibok - Diverse adressater
Kopibok nr. L0001 /24.04.1888 - 25.05.1891 - - Kopibøker Industri Bergverk og gruvedrift Kobberverk Privatarkiver