Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Hesselberg, Hans Jacob Henning

Brev og personlige papirer m.m
0001 - Personlige papirer: Reisepass, bestallingsbrev, instrukster, patenter, diverse skrivelser m.m. 1759-1809 1
0002 - Fire brev til Hesselberg fra Prins Carl av Hessen 1776-1806 79
0003 - Tre brev til Hesselberg fra kong Frederik VI 1801-1804 83
0004 - Brev til Hesselberg fra Hauch 1803 88
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-0056/F/L0001
Lenke til Arkivportalen
Hesselberg, Hans Jacob Henning F: Brev og personlige papirer m.m
L0001: --
Annen kilde nr. 1 /1759 - 1809 - Hans Jacob Henning Hesselberg (1734-1809), generalløytnant. Han deltok i perioden 1759-1761 på fransk side i sjuårskrigen og gjorde senere militær karriere i Danmark og Norge. - Arkivstykket inneholder personlige papirer (reisepass, bestallingsbrev, instrukster, patenter, div. skrivelser m.m.) og brev fra prins Carl av Hessen, kong Frederik VI, Hauch og en del andre personer og institusjoner. Mappe 0005 (brev fra en del andre personer og institusjoner) er ikke skanna. Brev og korrespondanse Soldater og offiserer Privatarkiver Personarkiver Skanning på forespørsel (AV)