Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Året 1962 5
Året 1963 35
Året 1964 65
Året 1965 89
Året 1966 133
Kildeinformasjon
Troms og Finnmark fylkesbibliotek FMFB/A-1054/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
A-1054: Vadsø Kvinnelag
A: Møtebøker
L0001: Møteprotokoll
Møtebok 1962 - 1966 - Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Organisasjonens formål var å samle og aktivere kvinner til innsats for fred, frigjøring, solidaritet og trygging av barns og ungdommers rettigheter. Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Møteprotokoller Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver