Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Iveland kommune, Kommunestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
upaginert
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0935-121/A/L0006
Lenke til Arkivportalen
Iveland kommune, Kommunestyret A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0006: Møtebok
Møtebok nr. 1.1.6 /1956 - 1963 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre