Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Iveland kommune, Kommunestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
upaginert
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0935-121/A/L0005
Lenke til Arkivportalen
Iveland kommune, Kommunestyret A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0005: Forhandlingsprotokoll
Møtebok nr. 1.1.5 /1948 - 1956 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre