Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Iveland kommune, Kommunestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0935-121/A/L0004
Lenke til Arkivportalen
Iveland kommune, Kommunestyret A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0004: Forhandlingsprotokoll
Møtebok nr. 1.1.4 /1937 - 1947 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre