Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Iveland kommune, Kommunestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
2
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0935-121/A/L0003
Lenke til Arkivportalen
Iveland kommune, Kommunestyret A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003: Forhandlingsprotokoll
Møtebok nr. 1.1.3 /1922 - 1937 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre