Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

Snr. 00/07207: Høring - Personopplysningsforskriften 2
Snr. 00/09504 454
Snr. 02/03803 515
Kildeinformasjon
Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490) Sakarkiv nr. 2/D/Da/L0842 /2000 - 2002 - Arkivkode 470.0 - Datatilsynet generelt, snr. 00/07207 - 02/03803 Sakarkiv Statlige arkiver Departementene Institusjoner under departementene Skanning på forespørsel (AV)