Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

Snr. 99/13588 2
Snr. 99/16702 28
Snr. 99/20086 33
Snr. 00/02059 70
Snr. 00/07207: Høring - Personopplysningsforskriften Dok. nr. 1-101 100
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/-
Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490) Sakarkiv nr. 2/D/Da/L0841 /1999 - 2000 - Arkivkode 470.0 - Datatilsynet generelt, snr. 99/13588 - 00/07207 Sakarkiv Statlige arkiver Departementene Institusjoner under departementene Skanning på forespørsel (AV)