Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Forelegg
Saksomslag 1
Dokumentliste 3
Nummererte dokumenter Nr. 1-10 4
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Dd/L0204/2128
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Forelegg
L0204: Forelegg, anr. 13756
2128: Anr. 13787 Landssviksaker nr. 204.2128 /1945 - 1946 - Oslo politikammer, Forelegg, nr. 204.2128: Anr. 13787 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Saksbehandlingskopier (AV) Landssvikarkivet