Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Riksantikvaren*

Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Nasjonalparker og naturvernområder
0001 (L0004) Spålen, Katnosa, Oppkuven, Smeddalen og Karusputten i Oslomarka 1993-1995 1
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet
Lenke til Arkivportalen
Riksantikvaren* D: Antikvarisk arkiv ordnet topografisk
Dn: Nasjonalparker og naturvernområder
0002: Oslomarka, skogområder i Oslo og omkringliggende kommuner
Annen kilde nr. D/Dn/0002 /1980 - 2002 - Det er kun mappe 0001 (Spålen, Katnosa, Oppkuven, Smeddalen og Karusputten i Oslomarka, 1993-1995) som er skannet. Statlige arkiver Institusjoner under departementene Nasjonalparker