Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Pa 0436 - Tora Aasland

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak og korrespondanse
0001 - Foredrag: Fylkesmannens utfordringer ved kriser 5.1.2007 1
0002 - Foredrag: Fylkesmannens rolle og utfordringer ved kriser blant annet i forhold til Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan 8.8.2007 33
0003 - Foredrag: Offentlig ansvar og privatisert risiko 9.3.2006 66
0004 - Fylkesmannen i Rogaland. Samfunnsikkerhetsstudiet ved Høgskolen i Stavanger m.m. 1996-2000 84
0005 - 8. mars saker/taler/saksdokumenter 1990-2013 171
0006 - Alternativ framtid. Personlige notater 1984 360
0007 - Alternativ framtid. Prosjektrapport og noen få personlige notater 1984-1987 T. Ekelund, T. Aasland Houg, Ø. Jaer, J.-E. Nilsson: Å utrede en alternativ framtid 448
0007 - Alternativ framtid. Prosjektrapport og noen få personlige notater 1984-1987 Personlige notater 576
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-102572/E/Ea/L0029
Lenke til Arkivportalen
Pa 0436 - Tora Aasland E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Sak og korrespondanse
L0029: Fylkesmann i Rogaland/Alternativ framtid
Sakarkiv nr. 29 /1984 - 2013 - - Politikere Politikk Amt og fylker Universiteter og høyskoler Privatarkiver Personarkiver