Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen folkeregister

Hovedregisterkort, Hovedregisterkort 1912 - 1957, ordnet etter gateadresse
Fløenbakken upaginert
Fløybanen, øvre stasjon upaginert
Fløyfjellet upaginert
Fløyen radio upaginert
Fløygaten upaginert
Foreningsgaten upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-17201/G/Ga/L0024
Lenke til Arkivportalen
Bergen folkeregister G: Hovedregisterkort
Ga: Hovedregisterkort 1912 - 1957, ordnet etter gateadresse
L0024: Hovedregisterkort, Fløenbakken - Formannsvei
Folkeregister - registerkort nr. 24 /1912 - 1957 - - Personopplysninger Statlige arkiver Kommunale arkiver Folkeregister Hovedregisterkort (folkeregister)