Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen folkeregister

Hovedregisterkort, Hovedregisterkort 1912 - 1957, ordnet etter gateadresse
Fagerheim upaginert
Fagernes upaginert
Falsensvei upaginert
Finvaldsmauet upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-17201/G/Ga/L0020
Lenke til Arkivportalen
Bergen folkeregister G: Hovedregisterkort
Ga: Hovedregisterkort 1912 - 1957, ordnet etter gateadresse
L0020: Hovedregisterkort, Fagerhem - Finnbergåsen
Folkeregister - registerkort nr. 20 /1912 - 1957 - - Personopplysninger Statlige arkiver Kommunale arkiver Folkeregister Hovedregisterkort (folkeregister)