Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Samisk arkiv / Saemien våarhkoe


Paul Johnsen / Pål Jonsa arkiv/våarhkoe

Korrespondanse, rettsdokumenter, avskrifter
0001 - Dokumenter 1949-1957 2
0002 - Dokumenter 1960-1968 65
0003 - Dokumenter 1984-1988 91
0004 - Dokumenter fra 1991, 1996 og 2011 192
Kildeinformasjon
Samisk arkiv / Saemien våarhkoe Samisk arkiv / Saemien våarhkoe SAMI/PA-1233/E/L0004
Lenke til Arkivportalen
Paul Johnsen / Pål Jonsa arkiv/våarhkoe E: Korrespondanse, rettsdokumenter, avskrifter
L0004: Dokumenter 1949 - 2011
Annen kilde nr. 4 /1949 - 2011 - - Brev og korrespondanse Samer og samisk kultur Reindrift Privatarkiver Personarkiver