Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Kommisjon i saken mot Hans Nielsen Hauge 1804

Sakarkiv
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 284-290 1813 2
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 291 1813 81
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 292 1813 93
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 293 1813 174
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 294 1813 240
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 295 1813 298
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 296 1813 465
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 297 1813 478
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 298 1813 479
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 299 1813 508
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 300 1813 545
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 301 1813 570
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 302 1813 588
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 303 1813 591
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 304 1813 630
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 305 1813 631
0001 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 306-308 1813 673
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1151/D/L0004
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Kommisjon i saken mot Hans Nielsen Hauge 1804 D: Sakarkiv
L0004: Hans Nielsen Hauges sak
Sakarkiv nr. 4 /1813 - Papirer innlevert i kommisjonen 21.4.1813 av aktor: Nr. 284-308. Rettergang Straffesaker Sakarkiv Personopplysninger Misjon Statlige arkiver Departementene Kirken Skanning på forespørsel (AV) Lekmannsbevegelser