Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Nordland Fylkeskommune. Fylkestinget

Møtebøker, Fylkestingsforhandlinger
Tittelblad upaginert
Avdeling 1: Dokumenter upaginert
Avdeling 2: Forhandlinger upaginert
18. juni upaginert
Saksliste 444
19. juni 447
23. juni 450
26. juni 471
28. juni 491
1. juli 512
2. juli 543
3. juli 554
Avdeling 3: Referat upaginert
23. juni upaginert
26. juni 609
28. juni 617
1. juli 628
2. juli 641
3. juli 642
Regnskapsekstrakter med mer upaginert
Tillegg upaginert
Nordlandsbanen upaginert
Oberst Borchgrevink's avhandling om Nordlandsbanen upaginert
Register upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland AIN/NFK-17/176/A/Ac/L0036
Lenke til Arkivportalen
Nordland Fylkeskommune. Fylkestinget A: Møtebøker
Ac: Fylkestingsforhandlinger
L0036: Fylkestingsforhandlinger 1913
Møtebok nr. L0036 /1913 - - Møteprotokoller Amt og fylker