Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Tjøtta kommune. Fiskermanntallsnemnd

Fiskermanntallet
1952 upaginert
Halsfjord skolekrets upaginert
Bærøy skolekrets upaginert
Vestvågan skolekrets upaginert
Sørnes og Sundøy skolekretser upaginert
Kvalnes skolekrets upaginert
Lauvøyland skolekrets upaginert
Mindland skolekrets upaginert
Tjøtta skolekrets upaginert
Søroffersøy skolekrets upaginert
Hestøy skolekrets upaginert
Skogsholmen skolekrets upaginert
1953 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18171.625/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Tjøtta kommune. Fiskermanntallsnemnd Fa: Fiskermanntallet
L0001: Fiskermanntallet
Personliste nr. L0001 /1952 - 1953 - - Andre manntall Fiskeri Kommunale arkiver