Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Arresterte etter krnr.
Dokumentliste 2
Nummererte dokumenter Nr. 1-29 5
Andre dokumenter Erstatningsdirektoratet 96
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-38/D/Da/L0007/0005
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Uttrøndelag politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Arresterte etter krnr.
L0007: Arresterte
0005: Krnr. 85/45 Landssviksaker nr. 7.5 /1945 - 1948 - Uttrøndelag politikammer, Arresterte etter krnr., nr. 7.5: Krnr. 85/45 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet