Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Dokumentliste 3
Nummererte dokumenter Nr. 1-10 5
Nummererte dokumenter Nr. 11-20 35
Nummererte dokumenter Nr. 21-25 56
Nummererte dokumenter Nr. 26-30 93
Nummererte dokumenter Nr. 31-35 132
Diverse dokumenter 145
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L1240
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L1241
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L1240: Dnr. 4388
Landssviksaker nr. 1240-1241 /1945 - 1949 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 1240-1241: Dnr. 4388 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet