Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Dønna kommune. Dønnes fastskole

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
upaginert
1832 3
1837 67
1838 77
1839 90
1841 108
1842 112
1843 118
1844 126
1845 134
1846 150
1847 158
1848 170
1849 186
1850 194
1851 206
1852 218
1853 228
1854 240
1855 250
1856 260
1857 272
1858 278
1859 296
1860 306
1861 316
1862 314
336
1863 338
480
1863 482
554
1863 556
Elevfortegnelse og skoletid 630
Lærerinstruks 666
Møteprotokoll 674
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18270.510.01/442/L0001
Lenke til Arkivportalen
Dønna kommune. Dønnes fastskole 442: Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001: Skoleprotokoll
Elevprotokoll nr. L0001 /1832 - 1863 - - Kommunale arkiver Skolevesen