Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
upaginert
beliggend i Plymouth 6.1.1916 - 3.4.1916 1
fra Plymouth til Barbados 4.4.1916 - 26.4.1916 14
beliggend i Barbados 27.4.1916 - 2.5.1916 37
fra Barbados til Pensakola 3.5.1916 - 18.5.1916 38
beliggend i Pensakola 19.5.1916 - 10.6.1916 56
fra Pensakola til Buenos Aires 11.6.1916 - 5.9.1916 60
beliggend i Buenos Aires 6.9.1916 - 11.9.1916 147
beliggend i Barracas 12.9.1916 - 7.10.1916 148
beliggend i Villa Constitution 8.10.-20.10.1916 164
Beliggend i Buenos Aires 21.10.-24.10.1916 167
fra Buenos Aires til Odense 25.10.1916-29.1.1917 168
beliggend i Kristiansand 30.1.-12.2.1917 264
fra Kristiansand til Odense 13.2.-21.2.1917 267
beliggend i Göteborg 22.2.-24.2.1917 270
fra Göteborg til Odense 25.2.-5.3.1917 271
beliggende i Odense 6.3.-22.3.1917 275
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1934/F/L0272
Lenke til Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0272: Pehr Ugland (bark)
Journal 1891 - 1929 - Samling. Arkivet omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. I hovedsak omfatter det seilskuter. Samlingen er satt opp alfabetisk etter fartøysnavn. Omlag en fjerdel av samlingen stammer fra rederiet Thommesen & Søn. Ellers er fartøysarkivet bygd opp av Gunder Olsens arkiv, Peder Uglands etterlatte papirer, Lassens arkiv, Hans Christian Foss samlinger, Peder Thorkildsen Falcks gave, frk. Mercedes Knudsens gave, fylkesarkivar Aalholms gaver, Herlofsons familiearkiv, Stephansen-Eydes arkiv, A. C. Møllers etterlatte papirer, Weierholts samlinger, Sven Svendsens samlinger, Vivestølarkivet, Johan Lassen Uglands papirer og Ole Rapsen Lunderøls gave. Mesteparten av materialet skriver seg fra skip fra Arendal by. Men en stor del er også fra andre områder utenfor byen, selv om de står registrert under Arendal tollsted. En del skip er også fra andre steder, fortrinnsvis fra andre steder i Aust-Agder. Reiseberetninger Dagbøker Båter og skip Sjøfart