Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Bodin kommune. Støver skolekrets

Spesialserie, Skoleprotokoller
1893 upaginert
1894 upaginert
1896 upaginert
1897 upaginert
1898 upaginert
1899 upaginert
1900 upaginert
1901 upaginert
1902 upaginert
1903 upaginert
1904 upaginert
1912 upaginert
Inventarliste upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18431.510.07/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Bodin kommune. Støver skolekrets F: Spesialserie
Fa: Skoleprotokoller
L0002: Oversiktsprotokoll
Annen kilde nr. L0002 /1893 - 1912 - - Kommunale arkiver Skolevesen