Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Sandefjord politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Avgjorte forelegg
Dokumentliste 2
Nummererte dokumenter Nr. 1-9 3
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-18/D/Dd/L0021/0017
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Sandefjord politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Dd: Avgjorte forelegg
L0021: Avgjorte forelegg
0017: Anr. 196/45 Landssviksaker nr. 21.17 /1945 - Sandefjord politikammer, Avgjorte forelegg, nr. 21.17: Anr. 196/45 ***** Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Saksbehandlingskopier (AV) Landssvikarkivet