Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Landssvikarkivet, Oslo politikammer

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Dommer
Sakomslag 1
Dokumentliste 3
Nummererte dokumenter Nr. 1-5 5
Nummererte dokumenter Nr. 6-10 17
Nummererte dokumenter Nr. 11-15 25
Nummererte dokumenter Nr. 16-20 37
Nummererte dokumenter Nr. 21-25 47
Nummererte dokumenter Nr. 26-29 60
Nummererte dokumenter Nr. 30 72
Nummererte dokumenter Nr. 31-34 92
Nummererte dokumenter Nr. 35 102
Nummererte dokumenter Nr. 36 109
Nummererte dokumenter Nr. 37 110
Unummererte dokumenter 120
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0178/0008
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0178: Dommer, dnr. 1225 - 1232
0008: Dnr. 1232 Landssviksaker nr. 178.8 /1945 - 1948 - Oslo politikammer, Dommer, nr. 178.8: Dnr. 1232 David Monrad Johansen Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Saksbehandlingskopier (AV) Landssvikarkivet