Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer

LIKVIDASJONSSTYRETS "BOMAPPER"MED TILKNYTTEDE KARTOTEK OG REGISTRE, E.III. JØDEBOER, E.III. Jødeboer sønnenfjelds Oslo og Akershus
0001 - Jelaawitz, Isak Leib Refnr. 367 2
0002 - Jelaawitz, Rosa Esther 257
0003 - Jelaawitz, Sara Selma 261
0004 - Josef, Cecilie 262
0005 - Josef, Fanny 263
0006 - Josef, Hermann Refnr. 235 264
0007 - Jødisk Barne- og Gamlehjem Refnr. 620 365
0008 - Jødiske Fonds og Legater Refnr. 765 377
0009 - Jødisk Kvinneforening Refnr. 699 382
0010 - Kafka, Victor Refnr. 754 392
0011 - Kahan, Judith 409
0012 - Kahan, Moritz Refnr. 3 410
0013 - Kahan, Nachmann Refnr. 484 482
0014 - Kahan, Rachel Refnr. 150 602
0015 - Kahan, Tamara Refnr. 151 618
0016 - Kahn, Cecilie Florence Refnr. 483 637
0017 - Kaldosin, Salomon Refnr. 236 676
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1564/H/Hc/Hcc/L0948
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer H: LIKVIDASJONSSTYRETS "BOMAPPER"MED TILKNYTTEDE KARTOTEK OG REGISTRE
Hc: E.III. JØDEBOER
Hcc: E.III. Jødeboer sønnenfjelds Oslo og Akershus
L0948: --
Annen kilde nr. 948 /1945 - 1947 - Jelaawitz, I. - Kaldosin 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Holocaust