Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer

LIKVIDASJONSSTYRETS "BOMAPPER"MED TILKNYTTEDE KARTOTEK OG REGISTRE, E.III. JØDEBOER, E.III. Jødeboer sønnenfjelds Oslo og Akershus
0001 - Bernstein, Ella og Mary Refnr. 203 2
0003 - Bernstein, Georg Refnr. 204 77
0004 - Bernstein, Hermann Refnr. 303 336
0005 - Bernstein, Lotte Liebeck Refnr. 820 551
0006 - Bernstein, Mauritz Gothard Refnr. 37 592
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1564/H/Hc/Hcc/L0922
Lenke til Arkivportalen
Justisdepartementet, Tilbakeføringskontoret for inndratte formuer H: LIKVIDASJONSSTYRETS "BOMAPPER"MED TILKNYTTEDE KARTOTEK OG REGISTRE
Hc: E.III. JØDEBOER
Hcc: E.III. Jødeboer sønnenfjelds Oslo og Akershus
L0922: --
Annen kilde nr. 922 /1945 - 1947 - Bernstein, E. - M. 2. verdenskrig Statlige arkiver Departementene Holocaust